Privacybeleid

Aansprakelijkheid

ZND kan de juistheid van de informatie op deze site niet volledig garanderen, derhalve aanvaardt ZND geen aansprakelijkheid voor schade, kosten, letsel of financieel verlies van welke aard dan ook, veroorzaakt door de inhoud van deze website.

Hypertext links op deze site leiden naar andere websites, waarvan sommige niet onder de controle van ZND. Alle links worden zonder garantie verstrekt voor de verstrekte informatie en ZND aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, kosten, letsel of financieel verlies van welke aard dan ook, veroorzaakt door de inhoud van deze websites.

Copyright

© Copyright ZND 2017. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij ZND of zijn gelicenceerd aan ZND.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door ZND of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright ZND”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

ZND voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. ZND stelt het echter op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Gegevensbescherming en privacybeleid

Tenzij anders vermeld, wordt informatie die door deze website naar ZND wordt verzonden niet gecodeerd en kan door derden worden onderschept, of elektronisch worden afgeleverd aan andere partijen dan de geadresseerde. Alle informatie wordt op eigen risico verzonden en u dient daarom de gevoeligheid te overwegen alvorens het te verzenden.

Alle persoonlijke gegevens die door gebruikers van deze site worden verstrekt, worden door ZND niet aan derden bekendgemaakt, zonder de toestemming van de individuele gebruiker. ZND behoudt zich wel het recht voor om algemene statistische informatie te delen met derden.

Dit beleid betreft de persoonlijke informatie die de ZND-website verzamelt wanneer u deze gebruikt.
Van tijd tot tijd wordt u gevraagd persoonlijke gegevens over uzelf in te dienen (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) om diensten te ontvangen of te gebruiken op onze website.

Door uw gegevens in te voeren op de gevraagde velden, staat u ZND en haar dienstverleners toe om u te voorzien van de door u geselecteerde diensten. Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt, behandelen we deze informatie in overeenstemming met ons beleid.

Wanneer u uw persoonlijke gegevens verstrekt, verbindt ZND zich eraan te handelen in overeenstemming met de vigerende wetgeving.

Lead Forensics

Our website uses Lead Forensics. Lead Forensics is a web analysis service provided by Lead Forensics, Communication House, 26 York Street, London W1U 6PZ, Great Britain (“Lead Forensics”).

The data collected by Lead Forensics consists of the IP addresses of website users, and also data regarding their use of our website. Lead Forensics will use the data collected on behalf of the operator to evaluate their use of the website to compile reports on website activities and to provide further services relating to website use and Internet use with respect to the website operator.

The IP addresses are reconciled with a Lead Forensics database. The companies in which our online offer is called will be passed on to us from the Lead Forensics database. In this case we also receive information on which pages of our online offer are called up by the companies concerned. If the IP addresses are not company-related, only statistical information on use of our website is passed on, which does not permit any conclusions to be drawn regarding the people concerned.

Lead Forensics does not collect or identify any private IP addresses, or identify the specific website visitor in question. Further information can be found at https://www.leadforensics.com/privacy-policy/ or https://www.leadforensics.com/software-data-compliance/ (general information on Lead Forensics and data protection).