Privacybeleid

Aansprakelijkheid

ZND kan de juistheid van de informatie op deze site niet volledig garanderen, derhalve aanvaardt ZND geen aansprakelijkheid voor schade, kosten, letsel of financieel verlies van welke aard dan ook, veroorzaakt door de inhoud van deze website.

Hypertext links op deze site leiden naar andere websites, waarvan sommige niet onder de controle van ZND. Alle links worden zonder garantie verstrekt voor de verstrekte informatie en ZND aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, kosten, letsel of financieel verlies van welke aard dan ook, veroorzaakt door de inhoud van deze websites.

Copyright

© Copyright ZND 2017. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij ZND of zijn gelicenceerd aan ZND.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door ZND of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright ZND”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

ZND voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. ZND stelt het echter op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Gegevensbescherming en privacybeleid

Tenzij anders vermeld, wordt informatie die door deze website naar ZND wordt verzonden niet gecodeerd en kan door derden worden onderschept, of elektronisch worden afgeleverd aan andere partijen dan de geadresseerde. Alle informatie wordt op eigen risico verzonden en u dient daarom de gevoeligheid te overwegen alvorens het te verzenden.

Alle persoonlijke gegevens die door gebruikers van deze site worden verstrekt, worden door ZND niet aan derden bekendgemaakt, zonder de toestemming van de individuele gebruiker. ZND behoudt zich wel het recht voor om algemene statistische informatie te delen met derden.

Dit beleid betreft de persoonlijke informatie die de ZND-website verzamelt wanneer u deze gebruikt.
Van tijd tot tijd wordt u gevraagd persoonlijke gegevens over uzelf in te dienen (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) om diensten te ontvangen of te gebruiken op onze website.

Door uw gegevens in te voeren op de gevraagde velden, staat u ZND en haar dienstverleners toe om u te voorzien van de door u geselecteerde diensten. Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt, behandelen we deze informatie in overeenstemming met ons beleid.

Wanneer u uw persoonlijke gegevens verstrekt, verbindt ZND zich eraan te handelen in overeenstemming met de vigerende wetgeving.